Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Łańcucie


Rynek pracy

  • 1.200,00 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.440,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 600,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 30.146,88 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Akty prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

6,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu sierpnia 2020r.
Stopa bezrobocia sierpień 2020 roku

Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

  Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego     Powiatowy Urząd Pracy w Łańcucie od 01.12.2018 r. do 31.03.2020 r. realizował projekt konkursowy „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach...

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego   Powiatowy Urząd Pracy w Łańcucie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. realizował projekt pozakonkursowy : „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie łańcuckim (V)" współfinansowany ze...

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego   Powiatowy Urząd Pracy w Łańcucie od 01.01.2020 r. realizuje projekt pozakonkursowy : „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie łańcuckim (VI)" współfinansowany ze środków Unii...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę