Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Łańcucie


Rynek pracy

  • 1.304,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.565,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 652,10 zł Dodatek aktywizacyjny
  • do 40.400,94 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Artykuły prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

5,5%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan na koniec stycznia 2022 r.

 

wykres statystyki

Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego   Powiatowy Urząd Pracy w Łańcucie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. realizował projekt pozakonkursowy : „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie łańcuckim (VI)" współfinansowany ze...

  Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego     Powiatowy Urząd Pracy w Łańcucie od 01.12.2018 r. do 31.03.2020 r. realizował projekt konkursowy „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach...

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego   Powiatowy Urząd Pracy w Łańcucie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. realizował projekt pozakonkursowy : „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie łańcuckim (V)" współfinansowany ze...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę