Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Łańcucie


Rynek pracy

  • 1.491,90 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.790,30 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 746,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • do 43.169,70 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Artykuły prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

5,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan na koniec grudnia 2023 r.

 

wykres statystyki

Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

  Powiatowy Urząd Pracy w Łańcucie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. realizował projekt pod nazwą: „Aktywizacja osób bezrobotnych z powiatu łańcuckiego (I)" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+). Projekt realizowany był w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla...

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego   Powiatowy Urząd Pracy w Łańcucie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. realizował projekt pozakonkursowy : „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie łańcuckim (VI)" współfinansowany ze...

  Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego     Powiatowy Urząd Pracy w Łańcucie od 01.12.2018 r. do 31.03.2020 r. realizował projekt konkursowy „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach...

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego   Powiatowy Urząd Pracy w Łańcucie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. realizował projekt pozakonkursowy : „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie łańcuckim (V)" współfinansowany ze...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę