Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Łańcucie


Nagłówek

Aktualności

 • Zapytanie ofertowe PW.551.2.2024.1 na organizację szkolenia pn.: „Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków jezdniowych z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem”.

  Powiatowy Urząd Pracy w Łańcucie zaprasza instytucje szkoleniowe, posiadające aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy właściwego dla siedziby instytucji szkoleniowej, do składania ofert szkoleniowych na organizację szkolenia pn.: „Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym...

 • Giełda Pracy dla osób z niepełnosprawnościami

  Zapraszamy osoby z niepełnosprawnościami poszukujące zatrudnienia oraz pracodawców posiadających oferty pracy skierowane do osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności do udziału w Giełdzie Pracy dla osób z niepełnosprawnościami, która odbędzie się 4 czerwca 2024 roku  w  Sali Kolumnowej Podkarpackiego Urzędu...

 • Ogłoszenie

  Powiatowy Urząd Pracy w Łańcucie od dnia 15.05.2024 r. wstrzymuje nabór wniosków dotyczących organizacji prac interwencyjnych w związku z zaangażowaniem środków finansowych na ww. formę aktywizacji.  

 • Ogłoszenie

  Powiatowy Urząd Pracy w Łańcucie od dnia 07.05.2024 r. wstrzymuje nabór wniosków dotyczących organizacji szkoleń indywidualnych w związku z zaangażowaniem środków finansowych na ww. formę aktywizacji.  

 • Ogłoszenie

  Powiatowy Urząd Pracy w Łańcucie od dnia 18.04.2024 r. wstrzymuje nabór wniosków dotyczących organizacji staży w związku z zaangażowaniem środków finansowych na ww. formę aktywizacji.  

 • Ogłoszenie

  Powiatowy Urząd Pracy w Łańcucie od dnia 08.04.2024 r. wstrzymuje nabór wniosków dotyczących: studiów podyplomowych oraz finansowania nostryfikacji lub postępowania w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie. W momencie pozyskania dodatkowych środków finansowych nabór zostanie wznowiony.   ...

 • Ogłoszenie

  Powiatowy Urząd Pracy w Łańcucie od dnia 29.03.2024 r. wstrzymuje nabór wniosków dotyczących : dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej oraz refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w związku z zaangażowaniem środków finansowych na ww. formy. W momencie...

 • Ankieta dla migrantów przybywających z Ukrainy

  EU Agency for Asylum - EUAA we współpracy z OECD rozpoczęła kolejną edycję zbierania ankiet wśród migrantów przybywających z Ukrainy.   Dostępność ankiety jest na stronie: https://tellusyourstorysurvey.eu/index_lp.php   Zapraszamy do wypełnienia ankiety. ...

 • Informacja o realizacji projektu „Aktywizacja osób bezrobotnych z powiatu łańcuckiego (II)”

  Powiatowy Urząd Pracy w Łańcucie  informuje, iż rozpoczyna realizację projektu pod nazwą: „Aktywizacja osób bezrobotnych z powiatu łańcuckiego (II)" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+). W ramach projektu realizowane będą następujące formy wsparcia: prace interwencyjne, staże,...

 • OGŁOSZENIE

  Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie realizuje projekt własny pn.  „ Podkarpackie Centrum Integracji Cudzoziemców II ", współfinansowany przez Unię Europejską ze środków programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, w ramach Priorytetu FEPK.07 Kapitał ludzki gotowy do zmian, Działania FEPK.07.17...

Wyświetlanie 1 - 10 z 14 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę