Informacje o urzędzie - Powiatowy Urząd Pracy w Łańcucie


Informacje o urzędzie

Powiatowy Urząd Pracy w Łańcucie jest jednostką organizacyjną Starosty wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej, której siedzibą jest miasto Łańcut.
 

Celem działania PUP Łańcut jest realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o  promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2016r. poz. 645), ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych a w szczególności :

  • Udzielanie pomocy osobom bezrobotnym i innym osobom poszukujących pracy
  • Ułatwienia pracodawcom pozyskiwania pracowników
  • Podejmowania działań zmierzających do zapobiegania negatywnym skutkom zwolnień pracy
  • Rejestrowania osób bezrobotnych i poszukujących pracy, przedstawiania im propozycji zatrudnienia i w razie braku takich propozycji wypłacanie uprawnionym zasiłków
  • Inicjowania i finansowania szkoleń, prac interwencyjnych, robót publicznych i zatrudniania absolwentów
  • Prowadzenia pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej.
  • Realizacja Uchwał Rady i Zarządu Powiatu Łańcuckiego.
Załączniki
REGULAMIN ORGANIZACYJNY 2023.pdf (pdf, 2164 KB)
Statut Powiatowego Urzędu w Łańcucie.pdf (pdf, 505 KB)
Schemat organizacyjny 2023.pdf (pdf, 288 KB)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę