Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Łańcucie


Nagłówek

Rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Nabór wniosków

Powiatowy Urząd Pracy w Łańcucie informuje, że z dniem 13.02.2023 r. rozpoczyna nabór wniosków w trybie ciągłym, do wyczerpania środków na poniższe formy wsparcia:
 • refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy  -  kwota refundacji na 1 stanowisko  pracy do 35 000,00- zł;
 • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej -  kwota dofinansowania do 30 000,00 – zł;
 • finansowanie szkoleń indywidualnych, licencji i egzaminów;
 • przyznanie bonu szkoleniowego;
 • finansowanie studiów podyplomowych;
 • finansowanie opłaty za postępowanie nostryfikacyjne;
 • refundacje kosztów wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego lub poszukującego pracy w domu pomocy społecznej lub jednostce organizacyjnej WRiPZ.
Obowiązujące druki wniosków dostępne są na stronie internetowej tut. Urzędu https://lancut.praca.gov.pl/dokumenty-do-pobrania

Nabór wniosków

Powiatowy Urząd Pracy w Łańcucie informuje, że od dnia 17.01.2023 r. rozpoczyna nabór wniosków w ramach Funduszu Pracy na nw. programy rynku pracy:
 1. Prace interwencyjne,
 2. Roboty publiczne,
 3. Staże,
 4. Prace społecznie użyteczne,
 5. Bon zasiedleniowy dla osób bezrobotnych do 30 roku życia. 
Nabór prowadzony będzie do wyczerpania limitu środków finansowych Funduszu Pracy przeznaczonych na realizację powyższych form wsparcia.
Obowiązujące druki wniosków dostępne są na stronie internetowej tut. Urzędu lancut.praca.gov.pl

Aktualności

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

Na skróty


 

Informacja dla pracodawców

Powiatowy Urząd Pracy w Łańcucie informuje, że od dnia 27.06.2022 r. zmienia się sposób składania ofert pracy ze względu na obowiązujący podział branżowy. Oferty pracy przyjmowane będą przez poszczególnych doradców ze względu na rodzaj zgłaszanego stanowiska w podziale na poszczególne branże.
Kontakt z pracownikiem dostępny jest w zakładce obowiązujący podział branżowy.
Jednocześnie zachęcamy do składania ofert pracy na dotychczasowych zasadach  w siedzibie Urzędu lub za pośrednictwem kanałów elektronicznych.
W kontaktach z Urzędem prosimy o maksymalne wykorzystanie możliwości jakie daje portal praca.gov.pl
strona internetowa PUP Łańcut: lancut.praca.gov.pl, ePUAP,
poczta elektroniczna: rzla@pup-lancut.pl
 
Załączniki
Druk krajowej oferty pracy.doc (doc, 108 KB)
Druk krajowej oferty pracy.pdf (pdf, 332 KB)
 
Przypominamy że, portal praca.gov.pl umożliwia m.in. elektroniczną rejestrację osób bezrobotnych lub poszukujących pracy.
Zachęcamy do rejestracji za jej pośrednictwem.

5,5%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan na koniec stycznia 2022 r.

 

wykres statystyki

 • 1.304,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.565,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 652,10 zł Dodatek aktywizacyjny
 • do 40.400,94 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę