Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Łańcucie


Pomoc dla obywateli Ukrainy

Informacja

Powiatowy Urząd Pracy w Łańcucie informuje, że prowadzi w sposób ciągły nabór wniosków o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych.

O wsparcie w tym zakresie mogą się ubiegać zarejestrowane osoby bezrobotne, dla których forma ta wynika z Indywidualnego Planu Działania ustalanego z Doradcą Klienta.

Maksymalna wysokość dofinansowania to 25 000,00 zł.

Regulamin oraz druki obowiązujących wniosków dostępne są na stronie internetowej tut. Urzędu tj.: lancut.praca.gov.pl.
Przyjmowane będą wyłącznie wnioski kompletne.
Do wniosku należy dołączyć załączniki, o których mowa w § 8 regulaminu w sprawie przyznawania dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej.
 
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 17224 0744

Informacja

Powiatowy Urząd Pracy w Łańcucie przypomina o trwających naborach w ramach realizowanych programach rynku pracy.
 
Dostępne  formy aktywizacji zawodowej: staż, prace interwencyjne, roboty publiczne, refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej, szkolenia indywidualne, bony zasiedleniowe dla osób do 30 roku życia, studia podyplomowe.
 
Wnioski są rozpatrywane wg kolejności wpływu.
 
Wnioski są do pobrania na stronie: lancut.praca.gov.pl w zakładce „ Dokumenty do pobrania".
 
 
Przypominamy że, portal praca.gov.pl umożliwia m.in. elektroniczną rejestrację osób bezrobotnych lub poszukujących pracy.
Zachęcamy do rejestracji za jej pośrednictwem.

Aktualności

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

Na skróty5,4%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu marca 2022 r.

Stopa bezrobocia

  • 1.240,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.489,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 620,40 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 35.970,54 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę