Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Łańcucie


OGŁOSZENIE

!!! OGŁOSZENIE !!!
Informujemy, że w związku z troską o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne związane z rosnącą liczbą zachorowań na COVID– 19, od 02.11.2020r. do odwołania ograniczamy bezpośrednią obsługę klientów Powiatowego Urzędu Pracy w Łańcucie.
Wszelkie sprawy prosimy zgłaszać za pomocą komunikacji elektronicznej, telefonicznej, wrzutni lub listownie pocztą tradycyjną.
pilnych przypadkach, jest możliwość bezpośredniego załatwiania spraw po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu w danym Dziale, pod następującymi numerami telefonów:
 • Sekretariat 17 225 20 22; 17 225 91 31
 • Dział Ewidencji i Świadczeń 17 225 91 43
 • Dział Aktywizacji Rynku Pracy 17 225 91 40
 • Dział Pośrednictwa Pracy i Poradnictwa Zawodowego 17 224 07 47
 • Dział Finansowo – Księgowy 17 225 91 35
 • Dział Organizacyjno – Administracyjny 17 225 91 37


  https://lancut.praca.gov.pl/urzad/dzialy-kontakty
Załączniki
DOKUMENTY DO REJESTRACJI (doc, 30 KB)

Aktualności

 • OGŁOSZENIE

  Zakończenie naboru wniosków dotyczących usług realizowanych na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych /Dz.U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm./.     Dyrektor...

 • OGŁOSZENIE

  !!! OGŁOSZENIE !!! Informujemy, że w związku z troską o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne związane z rosnącą liczbą zachorowań na COVID– 19,  od 02.11.2020r. do odwołania ograniczamy bezpośrednią obsługę klientów Powiatowego Urzędu Pracy w Łańcucie. Wszelkie sprawy prosimy zgłaszać za pomocą komunikacji...

 • OGŁOSZENIE

  W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2, Powiatowy Urząd Pracy w Łańcucie zwraca się z prośbą o rejestrowanie się osób bezrobotnych i poszukujących pracy drogą elektroniczną . Dla pełnej rejestracji jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy konieczne jest posiadanie profilu zaufanego lub ...

 • Nabór - dofinansowanie działalności gospodarczej

  Łańcut, dnia 08.09.2020 r.   OGŁOSZENIE   Powiatowy Urząd Pracy w Łańcucie informuje, że w dniu 18.09.2020 r.   będzie prowadzony nabór wniosków o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych.   Kwota dofinansowania do wysokości 20.000,00 zł.   Druki obowiązujących...

 • OGŁOSZENIE

  Łańcut, dnia 08.09.2020 r. OGŁOSZENIE             Powiatowy Urząd Pracy w Łańcucie informuje, że w dniu 22.09.2020 r.  w godzinach od 7:00 do 15:00, odbędzie się nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, zgodnie z ustalonymi n/w priorytetami. W ramach limitu podstawowego...

 • Nowy formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną - COVID-19

  W dniu 5 sierpnia 2020 r. weszła w życie nowelizacja rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis  lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie ( Dz. U. poz. 312 i 1704 oraz z 2016 r. poz. 238 ), w...

 • OGŁOSZENIE

  Łańcut, dnia 12.08.2020 r.   OGŁOSZENIE             Powiatowy Urząd Pracy w Łańcucie informuje, że od dnia 15.08.2020 r. wstrzymuje nabór wniosków w ramach Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego z powodu pełnego zaangażowania środków finansowych pozostających w dyspozycji tut. Urzędu na...

 • ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SZKOLENIOWYCH ,,Kurs prawa jazdy kat. C"- dla 1 osoby bezrobotnej.

    ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SZKOLENIOWYCH ,,Kurs prawa jazdy kat. C"- dla 1 osoby bezrobotnej.    ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SZKOLENIOWYCH Powiatowy Urząd Pracy w Łańcucie w związku z organizacją szkoleń wskazanych przez osoby uprawnione, zaprasza instytucje szkoleniowe, posiadające aktualny wpis do...

 • ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SZKOLENIOWYCH ,,Profesjonalna obsługa klienta z elementami reklamy i marketingu internetowego oraz social media. Techniki sprzedaży. Marketing w mediach społecznościowych. Skuteczna reklama na Facebook i Instagram"- dla 1 osoby bezrobotnej.

  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SZKOLENIOWYCH ,,Profesjonalna obsługa klienta z elementami reklamy i marketingu internetowego oraz social media. Techniki sprzedaży. Marketing w mediach społecznościowych. Skuteczna reklama na Facebook i Instagram"- dla 1 osoby bezrobotnej.    ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT...

 • ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SZKOLENIOWYCH ,,Kurs prawa jazdy kat. C, C+E"- dla 1 osoby bezrobotnej.

  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SZKOLENIOWYCH ,,Kurs prawa jazdy kat. C, C+E"- dla 1 osoby bezrobotnej.    ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SZKOLENIOWYCH Powiatowy Urząd Pracy w Łańcucie w związku z organizacją szkoleń wskazanych przez osoby uprawnione, zaprasza instytucje szkoleniowe, posiadające aktualny wpis...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

6,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu października 2020r.
Stopa bezrobocia kraj październik 2020 rok

 • 1.200,00 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.440,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 600,00 zł Dodatek aktywizacyjny
 • 31.013,58 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz
Powiatowy Urząd Pracy w Łańcucie
37-100 Łańcut
ul. Piłsudskiego 9
 
Telefony - centrala.: 17 225 2776
17 225 2022
Fax: 17 225 9166
e-mail: rzla@pup-lancut.pl
rzla@praca.gov.pl

NIP: 815-13-83-061
REGON: 690691828
 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę