Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Łańcucie


Nagłówek

Rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Informacja.

Powiatowy Urząd Pracy w Łańcucie od dnia 07.09.2023 r. wstrzymuje nabór wniosków dotyczących dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej  
w związku z  zaangażowaniem środków finansowych przeznaczonych na ww. formę aktywizacji.
Wnioski złożone po tym terminie zostaną rozpatrzone odmownie.
W momencie pozyskania dodatkowych środków finansowych nabór zostanie wznowiony.

Powiatowy Urząd Pracy w Łańcucie od dnia 29.08.2023 r. wstrzymuje nabór wniosków dotyczących: refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, prac interwencyjnych, robót publicznych, organizacji staży, szkoleń i studiów podyplomowych w związku
z zaangażowaniem środków finansowych na ww. formy.
Wnioski złożone po tym terminie zostaną rozpatrzone odmownie.
W momencie pozyskania kolejnych środków finansowych nabór zostanie wznowiony.

Aktualności

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

Na skróty


 

Informacja dla pracodawców

Powiatowy Urząd Pracy w Łańcucie informuje, że od dnia 27.06.2022 r. zmienia się sposób składania ofert pracy ze względu na obowiązujący podział branżowy. Oferty pracy przyjmowane będą przez poszczególnych doradców ze względu na rodzaj zgłaszanego stanowiska w podziale na poszczególne branże.
Kontakt z pracownikiem dostępny jest w zakładce obowiązujący podział branżowy.
Jednocześnie zachęcamy do składania ofert pracy na dotychczasowych zasadach  w siedzibie Urzędu lub za pośrednictwem kanałów elektronicznych.
W kontaktach z Urzędem prosimy o maksymalne wykorzystanie możliwości jakie daje portal praca.gov.pl
strona internetowa PUP Łańcut: lancut.praca.gov.pl, ePUAP,
poczta elektroniczna: rzla@pup-lancut.pl
 
Załączniki
Druk krajowej oferty pracy.doc (doc, 108 KB)
Druk krajowej oferty pracy.pdf (pdf, 332 KB)
 
Przypominamy że, portal praca.gov.pl umożliwia m.in. elektroniczną rejestrację osób bezrobotnych lub poszukujących pracy.
Zachęcamy do rejestracji za jej pośrednictwem.

5,0%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan na koniec lipca 2023 r.

 

wykres statystyki

  • 1.491,90 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.790,30 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 746,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • do 42.034,56 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę