Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Łańcucie


Aktualności

 • Ogłoszenie w ramach projektu konkursowego Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia

  Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Powiatowy Urząd Pracy w Łańcucie informuje, że od dnia 10.01.2020 r. wstrzymuje nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy w ramach projektu „Wsparcie osób pozostających bez...

 • Ogłoszenie - Ankieta rezerwa KFS 2020

  W związku z koniecznością oszacowania środków potrzebnych na finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2020 r., Powiatowy Urząd Pracy w Łańcucie zwraca się z prośbą do pracodawców mających siedzibę bądź miejsce prowadzenia działalności...

 • OGŁOSZENIE

  Łańcut, dnia 03.01.2020 r. OGŁOSZENIE             Powiatowy Urząd Pracy w Łańcucie informuje, że od dnia 07.01.2020 r. rozpoczyna nabór wniosków w ramach Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego na następujące formy aktywizacji: 1. prace interwencyjne, 2. roboty publiczne, 3. szkolenia indywidualne, ...

 • Ogłoszenie - Ankieta KFS 2020

  W związku z koniecznością oszacowania środków potrzebnych na finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) w roku 2020, Powiatowy Urząd Pracy w Łańcucie zwraca się z prośbą do pracodawców mających siedzibę bądź miejsce prowadzenia działalności...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

5,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu listopada 2019r.

Wykres liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia. Stan na koniec okresu
 • 861,40 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.033,70 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 430,70 zł Dodatek aktywizacyjny
 • 29.589,54 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz
Powiatowy Urząd Pracy w Łańcucie
37-100 Łańcut
ul. Piłsudskiego 9
 
Telefony - centrala.: 17 225 2776
17 225 2022
Fax: 17 225 9166
e-mail: rzla@pup-lancut.pl
rzla@praca.gov.pl

NIP: 815-13-83-061
REGON: 690691828
 
Powiatowy Urząd Pracy w Łańcucie
Centrum Aktywizacji Zawodowej
37-100 Łańcut
ul. Armii Krajowej 51 e

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę