Działy - kontakty - Powiatowy Urząd Pracy w Łańcucie


Nagłówek

Działy - kontakty

Dział Administracyjny

 
Realizowane zadania Nr pokoju Nr telefonu
Joanna Kuźniar
 
p.o. Kierownika działu 14 17 225 91 37
Obsługa sekretariatu i obsługa kancelaryjna urzędu 13

17 225 20 22
17 225 27 76
Fax:
17 225 91 66

Obsługa organizacyjno-administracyjna urzędu 14 17 225 91 37
Obsługa kadrowa urzędu 14 17 225 91 37

Działu Instrumentów Rynku Pracy

 
Realizowane zadania Nr pokoju Nr telefonu
Katarzyna Kielar
 
Kierownik działu
 
15
 
17 225 91 60
 
Opracowywanie i realizacja projektów współfinansowanych ze środków EFS. 16 17 225 91 42
Organizowanie  prac interwencyjnych i robót publicznych. 16/1 17 225 91 38
Refundowanie pracodawcom kosztów wyposażenia stanowiska pracy utworzonego dla osoby bezrobotnej. 16/1 17 224 07 44
Udzielanie pomocy finansowej bezrobotnym w podejmowaniu działalności gospodarczej. 16/1 17 224 07 41
Przyznawanie bonu na zasiedlenie. 16/1  17 225 91 38
Organizowanie staży i przygotowania zawodowego. 17 17 225 91 41

 

Dział Usług Rynku Pracy

 
Realizowane zadania Nr pokoju Nr telefonu
Agnieszka Pelc
 
Kierownik działu
 
9
 
17 225 91 53
 
Organizowanie szkoleń dla osób bezrobotnych, finansowanie studiów podyplomowych, finansowanie szkoleń dla pracowników i pracodawców w ramach środków KFS 3 17 225 91 39
Prowadzenie pośrednictwa pracy dla osób bezrobotnych, przyjmowanie ofert pracy, współpraca z pracodawcami 4 17 225 91 45
Prowadzenie pośrednictwa pracy dla osób bezrobotnych, przyjmowanie ofert pracy, współpraca z pracodawcami 5 17 225 91 46
17 224 07 45
Prowadzenie doradztwa zawodowego oraz informacji zawodowej dla osób bezrobotnych, przyjmowanie ofert pracy, współpraca z pracodawcami 6 17 225 91 64
17 225 91 65
Prowadzenie doradztwa zawodowego oraz informacji zawodowej dla osób bezrobotnych 8 17 224 07 47


 

Dział Ewidencji i Świadczeń

 
Realizowane zadania Nr pokoju Nr telefonu
Wioletta Wilk Kierownik działu 1 17 225 91 43
Rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy w godzinach od 7:00 do 14:00. 11 17 224 07 49
17 224 07 42
Obsługa osób bezrobotnych z prawem do zasiłku, uprawnionych do dodatku aktywizacyjnego,wydawanie zaświadczeń 10 17 225 91 48
Obsługa bezrobotnych uprawnionych do transferu zasiłku, obsługa pracodawców zatrudniających cudzoziemców  10 17 225 91 67
Wydawanie zaświadczeń dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, przyjmowanie zmian 2 17 225 91 44
Prowadzenie dokumentacji związanej z ubezpieczeniem osób bezrobotnych. Wydawanie zaświadczeń o ubezpieczeniu zdrowotnym, stypendia z tytułu podjęcia nauki 2 17 225 91 30
Informacja oraz pomoc w zakresie sporządzania i kompletowania dokumentów bezrobotnych na potrzeby świadczeń przedemerytalnych, rent i emerytur 2 17 225 91 30

Dział Finansowo- Księgowy

 
Realizowane zadania Nr pokoju Nr telefonu
Monika Magoń Główna księgowa 19 17 225 91 34
Ewidencja operacji finansowych z Funduszu Pracy i Funduszy Pomocowych 20 17 225 91 35
 Ewidencjonowanie operacji finansowych budżetu urzędu 20 17 225 91 36 

Dział Wsparcia i Kontroli

Realizowane zadania Nr pokoju Nr telefonu
Małgorzata Repeta Krupa Kierownik działu 12 17 225 91 40
Prowadzenie kontroli zewnętrznych i wizyt sprawdzająco - monitorujących u podmiotów korzystających ze wsparcia środków publicznych 19 17 225 91 47
Archiwizacja dokumentów dot. osób bezrobotnych
i dokumentów dot. funkcjonowania urzędu
Wydawanie zaświadczeń archiwalnych dla osób bezrobotnych
19 17 224 07 43
Przygotowywanie statystyk, informacji i analiz rynku pracy 7 17 224 07 40
Administrowanie siecią i infrastrukturą informatyczną 7 17 224 07 40

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę