Działy - kontakty - Powiatowy Urząd Pracy w Łańcucie


Nagłówek

Działy - kontakty

Dział Organizacyjno-Administracyjny

 
Realizowane zadania Nr pokoju Nr telefonu
Joanna Kuźniar Kierownik działu 20 17 225 91 37
Obsługa sekretariatu i obsługa kancelaryjna urzędu 13  17 225 20 22
17 225 27 76
Fax 
17 225 91 66
Obsługa organizacyjno-administracyjna urzędu 20 17 225 91 37
Obsługa kadrowa urzędu 20 17 225 91 37
Przygotowywanie statystyk, analiz rynku pracy, zamówień publicznych 7 17 224 07 40
Archiwizacja dokumentów dot. osób bezrobotnych
i dokumentów dot. funkcjonowania urzędu
20 17 224 07 43

Centrum Aktywizacji Zawodowej

 
Realizowane zadania Nr pokoju Nr telefonu
Małgorzata Repeta Krupa

Bartosz Mroczka
Kierownik CAZ


Z-ca kierownika CAZ


17


17 225 91 40
Organizowanie szkoleń, finansowanie studiów podyplomowych.
Organizowanie prac społecznie użytecznych.
16 17 225 91 39
Organizowanie  prac interwencyjnych i robót publicznych. 16/1 17 225 91 38
Refundowanie pracodawcom kosztów wyposażenia stanowiska pracy utworzonego dla osoby bezrobotnej. 16/1 17 224 07 44
Udzielanie pomocy finansowej bezrobotnym w podejmowaniu działalności gospodarczej. 16/1 17 224 07 44
Przyznawanie bonu na zasiedlenie. 16/1  17 225 91 38
Organizowanie staży i przygotowania zawodowego. 15 17 225 91 41
Opracowywanie i realizacja projektów współfinansowanych ze środków EFS. 14 17 225 91 60
Przeprowadzanie kontroli zewnętrznych. 3 17 225 91 47
Prowadzenie pośrednictwa pracy, doradztwa zawodowego oraz informacji zawodowej dla osób bezrobotnych.
Przyjmowanie ofert pracy, współpraca z pracodawcami.
4 17 225 91 45
Prowadzenie pośrednictwa pracy dla osób bezrobotnych.
Przyjmowanie ofert pracy, współpraca z pracodawcami.
5 17 224 07 45
17 225 91 47
Prowadzenie pośrednictwa pracy dla osób bezrobotnych.
Przyjmowanie ofert pracy, współpraca z pracodawcami.
6 17 225 91 64
17 225 91 65
Prowadzenie doradztwa zawodowego oraz informacji zawodowej dla osób bezrobotnych. 8 17 224 07 47

 

Dział Ewidencji i Świadczeń

 
Realizowane zadania Nr pokoju Nr telefonu
Wioletta Wilk Kierownik działu 1 17 225 91 43
Rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy w godzinach od 7:00 do 14:00. 11 17 224 07 49
17 224 07 42
Obsługa osób bezrobotnych z prawem do zasiłku, uprawnionych do dodatku aktywizacyjnego,wydawanie zaświadczeń 10 17 225 91 48
Obsługa bezrobotnych uprawnionych do transferu zasiłku, obsługa pracodawców zatrudniających cudzoziemców  9 17 224 07 46 
Wydawanie zaświadczeń dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, przyjmowanie zmian 2 17 225 91 44
Prowadzenie dokumentacji związanej z ubezpieczeniem osób bezrobotnych. Wydawanie zaświadczeń o ubezpieczeniu zdrowotnym, stypendia z tytułu podjęcia nauki 10 17 225 91 67
Informacja oraz pomoc w zakresie sporządzania i kompletowania dokumentów bezrobotnych na potrzeby świadczeń przedemerytalnych, rent i emerytur 2 17 225 91 30
Wydawanie zaświadczeń archiwalnych 2 17 225 91 44

Dział Finansowo- Księgowy

 
Realizowane zadania Nr pokoju Nr telefonu
Zofia Fidor Kierownik działu 19 17 225 91 34
Ewidencja operacji finansowych z Funduszu Pracy i Funduszy Pomocowych 18  17 225 91 35
 Ewidencjonowanie operacji finansowych budżetu urzędu 12 17 225 91 36 

Samodzielne stanowisko

 
Realizowane zadania Nr pokoju Nr telefonu
Administrowania siecią komputerową i teleinformatyczną oraz bazą danych
Tomasz Sochacki
7 17 224 07 40

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę