Działy - kontakty - Powiatowy Urząd Pracy w Łańcucie


Nagłówek

Działy - kontakty

Dział Organizacyjno-Administracyjny

 
Realizowane zadania Nr pokoju Nr telefonu
Joanna Kuźniar Kierownik działu 20 17 225 91 37
Obsługa sekretariatu i obsługa kancelaryjna urzędu 13  17 225 20 22
17 225 27 76
Fax 
17 225 91 66
Obsługa organizacyjno-administracyjna urzędu 20 17 225 91 37
Obsługa kadrowa urzędu 20 17 225 91 37
Przygotowywanie statystyk, analiz rynku pracy, zamówień publicznych 7 17 224 07 40
Archiwizacja dokumentów dot. osób bezrobotnych
i dokumentów dot. funkcjonowania urzędu
Wydawanie zaświadczeń archiwalnych dla osób bezrobotnych
20 17 224 07 43

Centrum Aktywizacji Zawodowej

 
Realizowane zadania Nr pokoju Nr telefonu
Małgorzata Repeta Krupa

Bartosz Mroczka
Kierownik CAZ


Z-ca kierownika CAZ


17


17 225 91 40
Organizowanie szkoleń, finansowanie studiów podyplomowych.
Organizowanie prac społecznie użytecznych.
16 17 225 91 39
Organizowanie  prac interwencyjnych i robót publicznych. 16/1 17 225 91 38
Refundowanie pracodawcom kosztów wyposażenia stanowiska pracy utworzonego dla osoby bezrobotnej. 16/1 17 224 07 44
Udzielanie pomocy finansowej bezrobotnym w podejmowaniu działalności gospodarczej. 16/1 17 224 07 44
Przyznawanie bonu na zasiedlenie. 16/1  17 225 91 38
Organizowanie staży i przygotowania zawodowego. 15 17 225 91 41
Opracowywanie i realizacja projektów współfinansowanych ze środków EFS. 14 17 225 91 60
Przeprowadzanie kontroli zewnętrznych. 3 17 225 91 47
Prowadzenie pośrednictwa pracy, doradztwa zawodowego oraz informacji zawodowej dla osób bezrobotnych.
Przyjmowanie ofert pracy, współpraca z pracodawcami.
4 17 225 91 45
Prowadzenie pośrednictwa pracy dla osób bezrobotnych.
Przyjmowanie ofert pracy, współpraca z pracodawcami.
5 17 224 07 45
17 225 91 47
Prowadzenie pośrednictwa pracy dla osób bezrobotnych.
Przyjmowanie ofert pracy, współpraca z pracodawcami.
6 17 225 91 64
17 225 91 65
Prowadzenie doradztwa zawodowego oraz informacji zawodowej dla osób bezrobotnych. 8 17 224 07 47

 

Dział Ewidencji i Świadczeń

 
Realizowane zadania Nr pokoju Nr telefonu
Wioletta Wilk Kierownik działu 1 17 225 91 43
Rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy w godzinach od 7:00 do 14:00. 11 17 224 07 49
17 224 07 42
Obsługa osób bezrobotnych z prawem do zasiłku, uprawnionych do dodatku aktywizacyjnego,wydawanie zaświadczeń 10 17 225 91 48
Obsługa bezrobotnych uprawnionych do transferu zasiłku, obsługa pracodawców zatrudniających cudzoziemców  9 17 224 07 46 
Wydawanie zaświadczeń dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, przyjmowanie zmian 2 17 225 91 44
Prowadzenie dokumentacji związanej z ubezpieczeniem osób bezrobotnych. Wydawanie zaświadczeń o ubezpieczeniu zdrowotnym, stypendia z tytułu podjęcia nauki 10 17 225 91 67
Informacja oraz pomoc w zakresie sporządzania i kompletowania dokumentów bezrobotnych na potrzeby świadczeń przedemerytalnych, rent i emerytur 2 17 225 91 30

Dział Finansowo- Księgowy

 
Realizowane zadania Nr pokoju Nr telefonu
Monika Magoń Kierownik działu 19 17 225 91 34
Ewidencja operacji finansowych z Funduszu Pracy i Funduszy Pomocowych 18  17 225 91 35
 Ewidencjonowanie operacji finansowych budżetu urzędu 12 17 225 91 36 

Samodzielne stanowisko

 
Realizowane zadania Nr pokoju Nr telefonu
Administrowania siecią komputerową i teleinformatyczną oraz bazą danych
Tomasz Sochacki
7 17 224 07 40

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę