Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Łańcucie


Aktualności

Zaproszenie do składania ofert szkoleniowych Kurs: „Operator koparki jednonaczyniowej kl. I"- dla 1 osoby bezrobotnej.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SZKOLENIOWYCH Kurs: „Operator koparki jednonaczyniowej kl. I"- dla 1 osoby bezrobotnej,    ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SZKOLENIOWYCH Powiatowy Urząd Pracy w Łańcucie w związku z organizacją szkoleń wskazanych przez osoby uprawnione, zaprasza instytucje szkoleniowe,...

Zaproszenie do składania ofert szkoleniowych: Kurs „Kwalifikowany pracownik ochrony"- dla 1 osoby bezrobotnej,

Powiatowy Urząd Pracy w Łańcucie w związku z organizacją szkoleń wskazanych przez osoby uprawnione, zaprasza instytucje szkoleniowe, posiadające aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy właściwego dla siedziby instytucji szkoleniowej, do składania ofert na organizację szkolenia: ...

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SZKOLENIOWYCH Kurs: „Kadry, płace "- dla 1 osoby bezrobotnej

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SZKOLENIOWYCH Kurs: „Kadry, płace "- dla 1 osoby bezrobotnej,    ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SZKOLENIOWYCH Powiatowy Urząd Pracy w Łańcucie w związku z organizacją szkoleń wskazanych przez osoby uprawnione, zaprasza instytucje szkoleniowe, posiadające aktualny wpis do...

Nabór wniosków o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych

Powiatowy Urząd Pracy w Łańcucie informuje, że od dnia 03.09.2018 r. do dnia 04.09.2018 r. będzie prowadzony nabór wniosków o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych. Kwota dofinansowania do wysokości 20.000,00 zł. Druki nowo obowiązujących wniosków dostępne są w siedzibie...

Zakończenie naboru wniosków dot. programów rynku pracy.

Powiatowy Urząd Pracy w Łańcucie informuje, że od dnia 23.07.2018 r. wstrzymuje nabór nw. wniosków realizowanych w ramach środków Funduszu Pracy lub środków rezerwy Funduszu Pracy: 1. prace interwencyjne 2. refundacja kosztów wyposażenia nowych stanowisk pracy 3. staże Środki finansowe przeznaczone na realizację...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

5,9%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu lipca 2018r.

Statystyki i analiza
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.126,48 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz
Powiatowy Urząd Pracy w Łańcucie
37-100 Łańcut
ul. Piłsudskiego 9
 
Telefony - centrala.: 17 225 2776
17 225 2022
Fax: 17 225 9166
e-mail: rzla@pup-lancut.pl
rzla@praca.gov.pl

NIP: 815-13-83-061
REGON: 690691828
 
Powiatowy Urząd Pracy w Łańcucie
Centrum Aktywizacji Zawodowej
37-100 Łańcut
ul. Armii Krajowej 51 e

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę