Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Łańcucie


Aktualności

Projekt województwa podkarpackiego w ramach Działania 1.1 Poddziałania 1.1.2 PO WER - JAP

Projekt współfinansowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych   Od dnia 01.04.2018 roku Powiatowy Urząd Pracy w Łańcucie realizuje projekt województwa podkarpackiego współfinansowany ze środków specjalnej linii budżetowej Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych w ramach Działania 1.1...

OGŁOSZENIE

Powiatowy Urząd Pracy w Łańcucie informuje, że od dnia 09.04.2018 r. rozpoczyna nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu oraz o organizację prac interwencyjnych w ramach Programu JAP (Joint Action Plan) finansowanego ze środków Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych do 30 roku życia, przynależnych do...

OGŁOSZENIE

Powiatowy Urząd Pracy w Łańcucie informuje, że od dnia 22.03.2018 r. wstrzymuje nabór wniosków o skierowanie na szkolenie w trybie indywidualnym oraz o sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych.  Środki finansowe Funduszu Pracy, przeznaczone w bieżącym półroczu 2018 r. na realizację przedmiotowej formy...

Zakończenie naboru

Powiatowy Urząd Pracy w Łańcucie informuje, że od dnia 15.03.2018 r. wstrzymuje nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych. Środki finansowe Funduszu Pracy i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, przeznaczone w bieżącym półroczu 2018 r. na realizację przedmiotowej formy aktywizacji zostały w...

Nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z KFS

OGŁOSZENIE   Powiatowy Urząd Pracy w Łańcucie informuje, że od dnia 08.03.2018 r. do dnia 09.03.2018 r. rozpoczyna nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, zgodnie z ustalonymi priorytetami: Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

6,6%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu marca 2018r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.100,14 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz
Powiatowy Urząd Pracy w Łańcucie
37-100 Łańcut
ul. Piłsudskiego 9
 
Telefony - centrala.: 17 225 2776
17 225 2022
Fax: 17 225 9166
e-mail: rzla@pup-lancut.pl
rzla@praca.gov.pl

NIP: 815-13-83-061
REGON: 690691828
 
Powiatowy Urząd Pracy w Łańcucie
Centrum Aktywizacji Zawodowej
37-100 Łańcut
ul. Armii Krajowej 51 e

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę