Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Łańcucie


Aktualności

Informacja dotycząca naboru wniosków

Informacja dotycząca naboru wniosków Powiatowy Urząd Pracy w Łańcucie informuje, że od dnia 15.01.2018 r. rozpoczyna nabór wniosków w ramach Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego na następujące formy aktywizacji: prace interwencyjne refundacja kosztów wyposażenia nowych stanowisk pracy bon...

ANKIETA REZERWA KFS

W zawiązku z określonymi przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  priorytetami wydatkowania środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2018 roku, tj:   Wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych; Wsparcie...

NOWE ZASADY ZATRUDNIANIA CUDZOZIEMCÓW - DOKONYWANIE WPŁAT

Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Łańcucie dotycząca dokonywania wpłat w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz złożeniem oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.   Na podstawie § 2 pkt 4 i 5 oraz § 4 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki...

NOWE ZASADY ZATRUDNIANIA CUDZOZIEMCÓW

NOWE ZASADY ZATRUDNIANIA CUDZOZIEMCÓW   W związku z nowelizacją ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065 z późn. zm.) od 01.01.2018 r. zostają zmienione zasady zatrudniania cudzoziemców na podstawie oświadczeń pracodawców składanych w Urzędach...

Zasiłek dla bezrobotnych na obszarze powiatu w 2018 roku przez 365 dni

Zasiłek dla bezrobotnych na obszarze powiatu w 2018 roku przez 365 dni   Powiatowy Urząd Pracy w Łańcucie informuje, że stopa bezrobocia na obszarze powiatu według stanu na dzień 30 czerwca 2017 roku  przekroczyła 150%  przeciętnej stopy bezrobocia w kraju. W związku z powyższym od 01.01.2018 roku na...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

6,5%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu listopada 2017r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 25.533,50 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz
Powiatowy Urząd Pracy w Łańcucie
37-100 Łańcut
ul. Piłsudskiego 9
 
Telefony - centrala.: 17 225 2776
17 225 2022
Fax: 17 225 9166
e-mail: rzla@pup-lancut.pl
rzla@praca.gov.pl

NIP: 815-13-83-061
REGON: 690691828
 
Powiatowy Urząd Pracy w Łańcucie
Centrum Aktywizacji Zawodowej
37-100 Łańcut
ul. Armii Krajowej 51 e

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę