Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Łańcucie


Aktualności

Zakończenie naboru wniosków dot. programów rynku pracy.

Powiatowy Urząd Pracy w Łańcucie informuje, że od dnia 23.07.2018 r. wstrzymuje nabór nw. wniosków realizowanych w ramach środków Funduszu Pracy lub środków rezerwy Funduszu Pracy: 1. prace interwencyjne 2. refundacja kosztów wyposażenia nowych stanowisk pracy 3. staże Środki finansowe przeznaczone na realizację...

OGŁOSZENIE

Powiatowy Urząd Pracy w Łańcucie od dnia 27.06.2018 r. rozpoczyna nabór nw. wniosków w ramach środków Funduszu Pracy lub rezerwy Funduszu Pracy przeznaczonych na realizację programów aktywizacji bezrobotnych w regionach wysokiego bezrobocia oraz aktywizacji bezrobotnych zamieszkujących na wsi: 1.prace interwencyjne ...

OGŁOSZENIE

Powiatowy Urząd Pracy w Łańcucie informuje, że od dnia 15.06.2018 r. rozpoczyna nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój.   Nabór prowadzony będzie do wyczerpania limitu środków finansowych EFS przeznaczonych na...

OGŁOSZENIE

Powiatowy Urząd Pracy w Łańcucie informuje, że od dnia 13.06.2018 r. wstrzymuje nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych oraz wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu, realizowanych dla bezrobotnych do 30 roku życia w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój.   Informacje o kolejnych...

Klauzula informacyjna RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO   Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

6,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu maja 2018r.

Statystyki i analiza
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.737,04 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz
Powiatowy Urząd Pracy w Łańcucie
37-100 Łańcut
ul. Piłsudskiego 9
 
Telefony - centrala.: 17 225 2776
17 225 2022
Fax: 17 225 9166
e-mail: rzla@pup-lancut.pl
rzla@praca.gov.pl

NIP: 815-13-83-061
REGON: 690691828
 
Powiatowy Urząd Pracy w Łańcucie
Centrum Aktywizacji Zawodowej
37-100 Łańcut
ul. Armii Krajowej 51 e

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę