Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Łańcucie


Nagłówek

Aktualności

Projekt województwa podkarpackiego w ramach Działania 1.1 Poddziałania 1.1.2 PO WER - JAP

Projekt współfinansowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych   Od dnia 01.04.2018 roku Powiatowy Urząd Pracy w Łańcucie realizuje projekt województwa podkarpackiego współfinansowany ze środków specjalnej linii budżetowej Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych w ramach Działania 1.1...

OGŁOSZENIE

Powiatowy Urząd Pracy w Łańcucie informuje, że od dnia 09.04.2018 r. rozpoczyna nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu oraz o organizację prac interwencyjnych w ramach Programu JAP (Joint Action Plan) finansowanego ze środków Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych do 30 roku życia, przynależnych do...

OGŁOSZENIE

Powiatowy Urząd Pracy w Łańcucie informuje, że od dnia 22.03.2018 r. wstrzymuje nabór wniosków o skierowanie na szkolenie w trybie indywidualnym oraz o sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych.  Środki finansowe Funduszu Pracy, przeznaczone w bieżącym półroczu 2018 r. na realizację przedmiotowej formy...

Zakończenie naboru

Powiatowy Urząd Pracy w Łańcucie informuje, że od dnia 15.03.2018 r. wstrzymuje nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych. Środki finansowe Funduszu Pracy i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, przeznaczone w bieżącym półroczu 2018 r. na realizację przedmiotowej formy aktywizacji zostały w...

Nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z KFS

OGŁOSZENIE   Powiatowy Urząd Pracy w Łańcucie informuje, że od dnia 08.03.2018 r. do dnia 09.03.2018 r. rozpoczyna nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, zgodnie z ustalonymi priorytetami: Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub...

Zakończenie naboru wniosków o refundację kosztów wyposażenia nowych stanowisk pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Łańcucie informuje, że od dnia 01.03.2018 r. wstrzymuje nabór wniosków o refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy . Środki finansowe Funduszu Pracy i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, przeznaczone w bieżącym półroczu 2018...

Zakończenie naboru wniosków - bon zasiedleniowy.

Powiatowy Urząd Pracy w Łańcucie informuje, że od dnia 08.02.2018 r . wstrzymuje nabór wniosków w ramach Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego na bony zasiedleniowe dla osób bezrobotnych do 30 roku życia. Środki FP i EFS przeznaczone na realizację przedmiotowej formy aktywizacji zostały w pełni...

NOWE ZASADY ZATRUDNIANIA CUDZOZIEMCÓW - DOKONYWANIE WPŁAT

Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Łańcucie dotycząca dokonywania wpłat w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz złożeniem oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.   Na podstawie § 2 pkt 4 i 5 oraz § 4 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki...

NOWE ZASADY ZATRUDNIANIA CUDZOZIEMCÓW

NOWE ZASADY ZATRUDNIANIA CUDZOZIEMCÓW   W związku z nowelizacją ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065 z późn. zm.) od 01.01.2018 r. zostają zmienione zasady zatrudniania cudzoziemców na podstawie oświadczeń pracodawców składanych w Urzędach...

Zasiłek dla bezrobotnych na obszarze powiatu w 2018 roku przez 365 dni

Zasiłek dla bezrobotnych na obszarze powiatu w 2018 roku przez 365 dni   Powiatowy Urząd Pracy w Łańcucie informuje, że stopa bezrobocia na obszarze powiatu według stanu na dzień 30 czerwca 2017 roku  przekroczyła 150%  przeciętnej stopy bezrobocia w kraju. W związku z powyższym od 01.01.2018 roku na...

Wyświetlanie 1 - 10 z 26 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę