Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Łańcucie


Nagłówek

Aktualności

Zakończenie naboru wniosków dot. programów rynku pracy.

Powiatowy Urząd Pracy w Łańcucie informuje, że od dnia 23.07.2018 r. wstrzymuje nabór nw. wniosków realizowanych w ramach środków Funduszu Pracy lub środków rezerwy Funduszu Pracy: 1. prace interwencyjne 2. refundacja kosztów wyposażenia nowych stanowisk pracy 3. staże Środki finansowe przeznaczone na realizację...

OGŁOSZENIE

Powiatowy Urząd Pracy w Łańcucie od dnia 27.06.2018 r. rozpoczyna nabór nw. wniosków w ramach środków Funduszu Pracy lub rezerwy Funduszu Pracy przeznaczonych na realizację programów aktywizacji bezrobotnych w regionach wysokiego bezrobocia oraz aktywizacji bezrobotnych zamieszkujących na wsi: 1.prace interwencyjne ...

OGŁOSZENIE

Powiatowy Urząd Pracy w Łańcucie informuje, że od dnia 15.06.2018 r. rozpoczyna nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój.   Nabór prowadzony będzie do wyczerpania limitu środków finansowych EFS przeznaczonych na...

OGŁOSZENIE

Powiatowy Urząd Pracy w Łańcucie informuje, że od dnia 13.06.2018 r. wstrzymuje nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych oraz wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu, realizowanych dla bezrobotnych do 30 roku życia w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój.   Informacje o kolejnych...

Klauzula informacyjna RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO   Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz...

Zakończenie naboru

Powiatowy Urząd Pracy w Łańcucie informuje, że od dnia 15.03.2018 r. wstrzymuje nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych. Środki finansowe Funduszu Pracy i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, przeznaczone w bieżącym półroczu 2018 r. na realizację przedmiotowej formy aktywizacji zostały w...

Nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z KFS

OGŁOSZENIE   Powiatowy Urząd Pracy w Łańcucie informuje, że od dnia 08.03.2018 r. do dnia 09.03.2018 r. rozpoczyna nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, zgodnie z ustalonymi priorytetami: Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub...

Zakończenie naboru wniosków o refundację kosztów wyposażenia nowych stanowisk pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Łańcucie informuje, że od dnia 01.03.2018 r. wstrzymuje nabór wniosków o refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy . Środki finansowe Funduszu Pracy i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, przeznaczone w bieżącym półroczu 2018...

Zakończenie naboru wniosków - bon zasiedleniowy.

Powiatowy Urząd Pracy w Łańcucie informuje, że od dnia 08.02.2018 r . wstrzymuje nabór wniosków w ramach Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego na bony zasiedleniowe dla osób bezrobotnych do 30 roku życia. Środki FP i EFS przeznaczone na realizację przedmiotowej formy aktywizacji zostały w pełni...

NOWE ZASADY ZATRUDNIANIA CUDZOZIEMCÓW - DOKONYWANIE WPŁAT

Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Łańcucie dotycząca dokonywania wpłat w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz złożeniem oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.   Na podstawie § 2 pkt 4 i 5 oraz § 4 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki...

Wyświetlanie 1 - 10 z 25 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę