Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Łańcucie


Nagłówek

Aktualności

 • Kondolencje

 • ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SZKOLENIOWYCH NA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA pn.: „Kurs prawa jazdy kat. D z C”

  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SZKOLENIOWYCH NA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA pn.: „Kurs prawa jazdy kat. D z C"   Powiatowy Urząd Pracy w Łańcucie zaprasza instytucje szkoleniowe, posiadające aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracywłaściwego dla siedziby instytucji szkoleniowej,...

 • ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SZKOLENIOWYCH NA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA pn.: „Kurs prawa jazdy kat. C, C+E”

  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SZKOLENIOWYCH NA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA pn.: „Kurs prawa jazdy kat. C, C+E"   Powiatowy Urząd Pracy w Łańcucie zaprasza instytucje szkoleniowe, posiadające aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy właściwego dla siedziby instytucji...

 • Ogłoszenie

  Powiatowy Urząd Pracy w Łańcucie od dnia 18.04.2024 r. wstrzymuje nabór wniosków dotyczących organizacji staży w związku z zaangażowaniem środków finansowych na ww. formę aktywizacji.  

 • Ogłoszenie

  Powiatowy Urząd Pracy w Łańcucie od dnia 08.04.2024 r. wstrzymuje nabór wniosków dotyczących: studiów podyplomowych oraz finansowania nostryfikacji lub postępowania w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie. W momencie pozyskania dodatkowych środków finansowych nabór zostanie wznowiony.   ...

 • Ogłoszenie

  Powiatowy Urząd Pracy w Łańcucie od dnia 29.03.2024 r. wstrzymuje nabór wniosków dotyczących : dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej oraz refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w związku z zaangażowaniem środków finansowych na ww. formy. W momencie...

 • Ankieta dla migrantów przybywających z Ukrainy

  EU Agency for Asylum - EUAA we współpracy z OECD rozpoczęła kolejną edycję zbierania ankiet wśród migrantów przybywających z Ukrainy.   Dostępność ankiety jest na stronie: https://tellusyourstorysurvey.eu/index_lp.php   Zapraszamy do wypełnienia ankiety. ...

 • Informacja o realizacji projektu „Aktywizacja osób bezrobotnych z powiatu łańcuckiego (II)”

  Powiatowy Urząd Pracy w Łańcucie  informuje, iż rozpoczyna realizację projektu pod nazwą: „Aktywizacja osób bezrobotnych z powiatu łańcuckiego (II)" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+). W ramach projektu realizowane będą następujące formy wsparcia: prace interwencyjne, staże,...

 • OGŁOSZENIE

  Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie realizuje projekt własny pn.  „ Podkarpackie Centrum Integracji Cudzoziemców II ", współfinansowany przez Unię Europejską ze środków programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, w ramach Priorytetu FEPK.07 Kapitał ludzki gotowy do zmian, Działania FEPK.07.17...

 • Informacja dotycząca odbioru PIT-11 za 2023 rok

  Powiatowy Urząd Pracy w Łańcucie informuje, że osoby, które w 2023 roku pobierały zasiłek dla bezrobotnych lub dodatek aktywizacyjny, mogą odebrać osobiście w dniach od 05 do 16 lutego 2024 roku w siedzibie Urzędu ( pokój numer 20 ) informację PIT-11 za 2023 rok wraz z rocznym raportem IMIR.   Osoba zgłaszająca się po...

Wyświetlanie 1 - 10 z 13 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę