Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Łańcucie


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Szyper
Kod: 315217
Liczba odwiedzin: 3843
Synteza: Sprawuje funkcję kierownika statku, najczęściej rybackiego lub portowego statku pomocniczego w imieniu własnym (jeżeli jest właścicielem) lub w imieniu armatora; utrzymuje jednostkę w gotowości eksploatacyjnej zgodnie z morskimi przepisami krajowymi lub międzynarodowymi; kieruje pracą całej załogi i ponosi odpowiedzialność za nią i za statek.
Zadania zawodowe: nadzór nad organizacją i wykonywaniem pracy przez członków załogi;
nadzór nad bezpieczeństwem pracy załogi i bezpieczeństwem żeglugi;,br.organizowanie spraw bytowych załogi;
sporządzanie dokumentacji połowowej, materiałowej, finansowej, celnej statku;
dokonywanie rozliczeń finansowych z odbiorcami ryb, dostawcami i załogą;
kierowanie nawigacyjne statku;
kierowanie eksploatacją statku tj. połowami, załadunkiem i wyładunkiem, holowaniem itp.;
w połowach zagranicznych przygotowywanie dokumentów załogi do odpraw granicznych;
rozliczanie i wypłacanie załodze diet zagranicznych;
prowadzenie prac poszukiwawczych i ratunkowych wobec innych jednostek na morzu;
ponoszenie odpowiedzialności za wszystkie sprawy związane z eksploatacją statku.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę