Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Łańcucie


Aktualności

Projekt pozakonkursowy pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie łańcuckim (IV)” - Działanie 1.1, Poddziałanie 1.1.2 PO WER na lata 2014-2020

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Powiatowy Urząd Pracy w Łańcucie od 01.01.2019 roku realizuje projekt pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie łańcuckim (IV)". Finansowany on jest ze środków unijnych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na...

Projekt pozakonkursowy w roku 2019 pn.: „Aktywizacja osób powyżej 29 r.ż. pozostających bez pracy w powiecie łańcuckim (V)” - Działanie 7.2 RPO WP

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego   Powiatowy Urząd Pracy w Łańcucie od 01.01.2019 r. realizuje projekt pozakonkursowy : „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie łańcuckim (V)" współfinansowany ze środków Unii...

IX Łańcuckie Targi Pracy

IX Łańcuckie Targi Pracy     Powiatowy Urząd Pracy w Łańcucie serdecznie zaprasza wszystkie osoby bezrobotne oraz poszukujące zatrudnienia do odwiedzenia Łańcuckich Targów Pracy  (IX edycja) która odbędzie się w dniu 25.04.2019r. w godz. od 10:00 do 13:00 w Miejskim  Ośrodku  Sportu i...

Ankieta Krajowy Fundusz Szkoleniowy - rezerwa

W związku z koniecznością oszacowania środków potrzebnych na finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2019 r. , Powiatowy Urząd Pracy w Łańcucie zwraca się z prośbą do pracodawców mających siedzibę bądź miejsce prowadzenia działalności...

Nabór wniosków o zorganizowanie stażu w ramach projektu „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia” Działanie 7.1 RPO WP 2014-2020

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego     Powiatowy Urząd Pracy w Łańcucie informuje, że od dnia 15.01.2019 r. rozpoczyna nabór wniosków o zorganizowanie stażu w ramach projektu „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia" współfinansowanego ze...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

5,7%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu listopada 2018r.

Statystyki i analiza
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.481,20 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz
Powiatowy Urząd Pracy w Łańcucie
37-100 Łańcut
ul. Piłsudskiego 9
 
Telefony - centrala.: 17 225 2776
17 225 2022
Fax: 17 225 9166
e-mail: rzla@pup-lancut.pl
rzla@praca.gov.pl

NIP: 815-13-83-061
REGON: 690691828
 
Powiatowy Urząd Pracy w Łańcucie
Centrum Aktywizacji Zawodowej
37-100 Łańcut
ul. Armii Krajowej 51 e

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę