Projekty realizowane - Powiatowy Urząd Pracy w Łańcucie


Nagłówek

Projekty realizowane

Projekt pozakonkursowy pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie łańcuckim (IV)” - Działanie 1.1, Poddziałanie 1.1.2 PO WER na lata 2014-2020

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Powiatowy Urząd Pracy w Łańcucie od 01.01.2019 roku realizuje projekt pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie łańcuckim (IV)". Finansowany on jest ze środków unijnych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na...

Projekt pozakonkursowy w roku 2019 pn.: „Aktywizacja osób powyżej 29 r.ż. pozostających bez pracy w powiecie łańcuckim (V)” - Działanie 7.2 RPO WP

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego   Powiatowy Urząd Pracy w Łańcucie od 01.01.2019 r. realizuje projekt pozakonkursowy : „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie łańcuckim (V)" współfinansowany ze środków Unii...

Projekt konkursowy "Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia" Działanie 7.1 RPO WP

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego   Powiatowy Urząd Pracy w Łańcucie od dnia 01.12.2018 r. realizuje projekt konkursowy: „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego...

Zakonczenie naboru wniosków dot. programów rynku pracy

OGŁOSZENIE   Powiatowy Urząd Pracy w Łańcucie informuje, że od dnia 01.10.2018r. wstrzymuje nabór wniosków dotyczących nw. programów rynku pracy, realizowanych w ramach środków Funduszu Pracy :   szkolenia   studia podyplomowe     Środki finansowe przeznaczone na realizację ww....

Realizacja obowiązku informacyjnego o ochronie danych osobowych

Realizacja obowiązku informacyjnego o ochronie danych osobowych   Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę